Stockholms universitet, Gula villan, 25–26 april 2024

Välkomna till en workshop där vi behandlar fastighetsägande, stadsplanering, bostadsbyggande samt bostadsförsörjning för utsatta grupper fram till andra världskriget.

Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit en central del av de bebyggda miljöernas historia. Frågan om var och hur människor ska bo har både en social, politisk och administrativ sida. Före bostadspolitikens stora genomslag inom den nationella politiken efter andra världskriget var bostadsförsörjningen i mångt och mycket en fråga för den enskilda, samt i en del fall lokala myndigheter, sociala rörelser och företag. I det sammanhanget är debatten om att fler än de allra fattigaste skulle hjälpas till bostad relativt ny. Samtidigt var planeringen av den byggda miljön tidigt en allmän fråga, där avvägningen mellan enskilda, statliga och allmänna intressen spelade en avgörande roll i den offentliga debatten.

Mycket av den bostadshistoriska forskningen, inom och utanför historieämnet, har fokuserat på efterkrigstiden. Historien om bostadsförsörjningen som en politisk och administrativ fråga är mer än bara en förhistoria till välfärdsstatens lösningar. Istället betraktar vi den som ett resultat av tids- och platsbundna men ändå återkommande problem och som ett resultat av de lösningar som dåtida aktörer tillhandahöll.

Workshopen äger rum på Stockholms universitet, Gula villan, 25–26 april 2024. Varje bidrag kommer att få 45 minuter, varav ca 15 minuter ägnas åt presentation och resten åt diskussion. Papers som ska skickas ut till alla för läsning ska ha skickats in senast 14 april.

Gäster är välkomna efter anmälan.

Kontakt: Hannes Rolf, hannes.rolf@historia.su.se eller 0737606777.

Vänligen
Hannes Rolf
Heiko Droste

Schema

Torsdag 25 april

13.00 – 13.15 Samling

13.15-13.55 Pål Brunnström, Malmö universitet & Carolina Uppenberg, Stockholms universitet, Migrations- och byggnadsregimer i Sverige 1739 till 1982

14.00-14.40 Emelie Carlsson, Stockholms universitet, “What About the Landladies? – Women’s economic usage of their property proprietorship in Stockholm and Gothenburg 1700–1800”

14.45-15.25. Johan Ericsson, Uppsala universitet, Sämst i Europa? Den svenska bostadsstandarden under första hälften av 1900-talet i jämförande perspektiv

15.25-15.40 Fika

15.45-16.25 Lili-Annè Aldman & Rodney Edvinsson, Stockholms universitet samt Klas Eriksson, Handelshögskolan. Reconstructing the square meter price in central Stockholm 1283–2022

16.30-17.10 Henning Bro, Frederiksbergs stadsarkiv. Fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik i Danmark før 1945

17.15-17.55. Christopher Vainesworth, Uppsala universitet, Kvinnors bostadsbyggande i Stockholm 1725–1874

19.00 Middag i stan

Fredag 26 april

Frukost serveras innan första tillfället

9.00 – 9.40 Dag Lindström, Uppsala universitet. Bostadshus, boendeförhållanden och sociala praktiker i svenska städer 1700–1850

9.45-10.25 Gustav Ingman, Stockholms universitet. Byggande i Stockholm 1883–1945

10.25-10.40 Fika

10.40-11.20 Maria Wallstam, Uppsala universitet. When construction workers started building housing

11.25-12.05 Hannes Rolf, Stockholms universitet. Housing the Undeserving Poor in Urban Periphery: Temporary Municipal Shelters in Stockholm as a Precursor to the Swedish Housing Regime 1838–1947

12.10-13.00 Avslutande samtal om bostadshistorisk forskning. Hur går vi vidare?

13.00. Lunchlåda serveras, ät på plats eller ta med på vägen

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field