Month: January 2024

Program – Workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen

Stockholms universitet, Gula villan, 25–26 april 2024 Välkomna till en workshop där vi behandlar fastighetsägande, stadsplanering, bostadsbyggande samt bostadsförsörjning för utsatta grupper fram till andra världskriget. Urbanhistoria handlar…