Category: Call for papers

Call for papers, workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen.

Gula villan, Stockholms universitet, 25-26 april 2024 Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit en central del av de bebyggda miljöernas historia. Frågan om var och…

Urban Transformations and Urban Histories – Stadens omvandlingar och urbana historier

Conference in Malmö, May 15-17, 2024 The point of departure of the Urban Transformations and Urban Histories conference is the present and historical processes and power conflicts of…

Urbanization and Nordic cities: governance, mobility, and transport in 1860-2020: how the modern Nordic city can be understood in a comparative European perspective.

2nd International Conference on Nordic Town History and 1st National Conference on Finnish Urban History

EAUH 2024

Call for papers

Welfare Services and Urban Political Culture in Nordic countries

Call for papers for three workshops on Welfare Cities in the North

Historisk tidskrifts temanummer 2024: Industri. Call for papers

Industrisamhället har under lång tid väckt forskarnas intresse och nyfikenhet. Under 1900-talet skrevs många tunga företagsmonografier. En gräsrotsdriven forskning kom att växa sig stark under 1970- och 1980-talens…