Category: Uncategorized

Program – Workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen

Stockholms universitet, Gula villan, 25–26 april 2024 Välkomna till en workshop där vi behandlar fastighetsägande, stadsplanering, bostadsbyggande samt bostadsförsörjning för utsatta grupper fram till andra världskriget. Urbanhistoria handlar…

New research project: The Homes the City Built (Stadens kåkar)

A new research project at the Institute of Urban History, Stockholm University, has been approved for funding by the Olle Engkvist Foundation. The project focuses on local, municipal…