Month: September 2023

Call for papers, workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen.

Gula villan, Stockholms universitet, 25-26 april 2024 Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit en central del av de bebyggda miljöernas historia. Frågan om var och…

Urban Transformations and Urban Histories – Stadens omvandlingar och urbana historier

Conference in Malmö, May 15-17, 2024 The point of departure of the Urban Transformations and Urban Histories conference is the present and historical processes and power conflicts of…