Author: Hannes Rolf

Program – Workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen

Stockholms universitet, Gula villan, 25–26 april 2024 Välkomna till en workshop där vi behandlar fastighetsägande, stadsplanering, bostadsbyggande samt bostadsförsörjning för utsatta grupper fram till andra världskriget. Urbanhistoria handlar…

Call for papers, workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen.

Gula villan, Stockholms universitet, 25-26 april 2024 Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit en central del av de bebyggda miljöernas historia. Frågan om var och…

New research project: The Homes the City Built (Stadens kåkar)

A new research project at the Institute of Urban History, Stockholm University, has been approved for funding by the Olle Engkvist Foundation. The project focuses on local, municipal…

Historisk tidskrifts temanummer 2024: Industri. Call for papers

Industrisamhället har under lång tid väckt forskarnas intresse och nyfikenhet. Under 1900-talet skrevs många tunga företagsmonografier. En gräsrotsdriven forskning kom att växa sig stark under 1970- och 1980-talens…