Author: Hannes Rolf

Call for papers, workshop: Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen. Gula villan, Stockholms universitet, 25-26 april 2024 Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit…

New research project: The Homes the City Built (Stadens kåkar)

A new research project at the Institute of Urban History, Stockholm University, has been approved for funding by the Olle Engkvist Foundation. The project focuses on local, municipal…

Historisk tidskrifts temanummer 2024: Industri. Call for papers

Industrisamhället har under lång tid väckt forskarnas intresse och nyfikenhet. Under 1900-talet skrevs många tunga företagsmonografier. En gräsrotsdriven forskning kom att växa sig stark under 1970- och 1980-talens…